Spotkania Klubu Seniora są odwołane do dnia 31 grudnia 2020 r.