Z uwagi na trwający stan epidemii spotkania Klubu Seniora zostały odwołane.