Informujemy, że z przyczyn niezależnych szkolenie – webinar: „Legalizacja samowoli budowlanej i postępowanie naprawcze w świetle nowelizacji prawa budowlanego obwiązującego od 20.09.2020 r.” (wykładowca: radca prawny Wojciech Boryc) zostało ODWOŁANE.