Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że posiadamy 2 miejsca na turnusie sanatoryjnym dla seniorów w Krynicy Zdroju w okresie od 21 lipca 2020 r.  do 4 sierpnia 2020 r.

Wnioski w tej sprawie należy składać do Rzecznika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2020  r. (liczy się data wpływu do OIRP w Lublinie).

Dodatkowo informuję, że  dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego nie może przekroczyć kwoty 4 029 zł (słownie zł: cztery tysiące dwadzieścia dziewięć).

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej KIRP pod adresem http://kirp.pl/dla seniorow/formularz-sanatorium lub w Sekretariacie naszej Izby.

 Jednocześnie informuję, że załączniki Lek-1 i Lek-2, po ich uprzednim wypełnieniu przez lekarzy, powinny być składane przez Uczestników turnusu bezpośrednio w ośrodkach sanatoryjnych i nie powinny być składane do naszej Izby.

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie