Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że posiadamy miejsca na turnusie sanatoryjnym dla seniorów w Kołobrzegu w okresie od 05 września 2020 r.  do 19 września 2020 r.

Wnioski w tej sprawie należy składać do Rzecznika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2020  r. (liczy się data wpływu do OIRP w Lublinie).

Jednocześnie przypominam, że zasady odpłatności uczestników za turnusy sanatoryjne  uzależnione są od wysokości dochodu uczestnika turnusu i przedstawiają się następująco:

– w przypadku uzyskiwania dochodu do 2000,00 zł  – odpłatność  wynosi 400,00 zł,    wysokość dofinansowania 2090,00 zł

– w przypadku uzyskiwania dochodu w wysokości przewyższającej  2000,00 zł  – odpłatność wynosi 500,00 zł, wysokość dofinansowania 1990,00 zł.

Druki wniosków dostępne są:

na stronie internetowej KIRP pod adresem http://kirp.pl/dla seniorow/formularz-sanatorium lub w Sekretariacie naszej Izby.

 

Jednocześnie informuję, że załączniki Lek-1 i Lek-2, po ich uprzednim wypełnieniu przez lekarzy, powinny być składane przez Uczestników turnusu bezpośrednio w ośrodkach sanatoryjnych i nie powinny być składane do naszej Izby.

Dodatkowo załączam informacje otrzymane od SSW Sanatorium Uzdrowiskowe „LECH” w Kołobrzegu o podjętych działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia Pacjentów.

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie

Pliki do pobrania