Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie informuje, że w związku z zawieszeniem przez KIRP Funduszu Seniora na 2021 rok (uchwała nr 31/XI/2020 z dnia 5.12.2020 roku) Fundusz ten będzie funkcjonował na szczeblu izbowym.

Aktualnie uruchamiamy możliwość składania wniosków o zapomogę dla naszych Seniorów (uchwała nr 251/XI/2021 z dnia 22.02.2021 roku).

Wnioski w tej sprawie można składać drogą pocztową na adres OIRP w Lublinie lub osobiście w siedzibie Izby.

Dodatkowo informuję, że dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego nie może przekroczyć kwoty 4 160 zł (słownie zł: cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych).

Druki wniosków dostępne są:

na stronie internetowej OIRP w Lublinie: do pobrania lub w Biurze Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 

Jednocześnie informujemy o możliwości zapoznania się z Regulaminem Funduszu Seniora OIRP w Lublinie: do pobrania

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie

Pliki do pobrania