Rzecznik Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zaprasza do zapoznania się z ofertą turnusów rehabilitacyjnych: dwóch w Krynicy Zdroju i jednego w Międzyzdrojach.

Jednocześnie informujemy, że turnusy te nie są organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, a także Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Żadna z powyższych ofert dotyczących turnusów sanatoryjnych nie korzysta z dofinansowania przez Krajową Izbę Radców Prawnych, albowiem w dniu 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności Funduszu Seniora do końca 2021 r.

Seniorzy zainteresowani ewentualnym dofinansowaniem wyjazdu mogą ubiegać się o zapomogę z Funduszu Seniora działającego przy OIRP w Lublinie zgodnie z Regulaminem.

Dodatkowo informuję, że dochód miesięczny netto Seniora – radcy prawnego ubiegającego się o zapomogę nie może przekroczyć kwoty 4 160 zł (słownie zł: cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych).

Irena Kopiec
Rzecznik Funduszu Seniora
OIRP w Lublinie