W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień 26 września 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów. Poniżej publikujemy otrzymane wytyczne, które zostaną przesłane do przewodniczących komisji egzaminacyjnych, dziekanów ORA i OIRP, prezesów RIN oraz przewodniczących RIK celem wdrożenia i zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych.