W dniu 29 stycznia br odbyło się posiedzenie nowo powołanej Komisji ds. działalności kulturalnej OIRP (skład personalny Komisji znajduje się na naszej stronie internetowej). Komisji przewodniczył mec. Marian Cichosz, a w posiedzeniu udział wzięli także: dziekan Rady OIRP mec. Arkadiusz Bereza oraz skarbnik Rady OIRP Bartosz Gdulewicz.

Komisja przyjęła wstępny projekt planu pracy na najbliższe miesiące oraz dokonała ustaleń organizacyjnych.

Członkowie Komisji zajmą się m.in. nawiązaniem bliższej współpracy z instytucjami kultury działającymi na terenie Lublina, w tym: z Centrum Spotkania Kultur, Teatrem im. J. Osterwy i Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Ma to na celu przybliżenie oferty imprez kulturalnych dla radców prawnych ze strony tych instytucji oraz ułatwienie  udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Ustalono, że należy poszukiwać w naszym środowisku osób obdarzonych talentami artystycznymi lub mających zainteresowania kulturą w szerokim znaczeniu (np. kolekcjonerstwo, fotografika, malarstwo, itp.).

Formuła działalności Komisji będzie stale doskonalona i uzupełniana o nowe formy aktywności. Dlatego Komisja zwraca się do wszystkich radców prawnych, którzy zechcieliby podzielić się z lokalną społecznością swoimi zainteresowaniami w obszarze kultury, o zgłaszanie zapotrzebowania na różnego rodzaju inicjatywy. Członkowie Komisji są przekonani o dużym potencjale tkwiącym w tym obszarze w środowisku prawniczym i liczą na aktywny udział w rozwijaniu kreatywnego działania. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pani Marzeny Cieślik z OIRP, nr tel. 785 110 372 lub 81 534-44-96, bądź poprzez maila marzena.cieslik@oirp.lublin.pl.