Szanowni Państwo,

Radcowie Prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie,

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie w związku z wpływem dużej ilości spraw do III Wydziału Cywilnego Rodzinnego,  zwrócił się  do Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie o przygotowanie imiennej listy radców prawnych wykazujących znajomość i zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi spraw wszczętych na podstawie wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką objętych Konwencją Haską  z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, w celu zapewnienia stronom fachowej, szybkiej pomocy prawnej przez radców prawnych władających językiem obcym.

W sprawach objętych regulacją Konwencji Haskiej na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych obowiązuje przymus adwokacki, a imienna lista radców prawnych zostałaby  zamieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie, co wpłynęłoby na znaczne  przyspieszenie rozpoznawania  tego typu spraw.

Wobec powyższego zainteresowanych radców prawnych, którzy legitymują się znajomością wskazanej problematyki, władających językiem obcym na poziomie co najmniej B2 uprzejmie prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod numerem telefonu 81 532-06-95, kom. 785-110-372 lub na adres e – mail: poczta@oirp.lublin.pl  w terminie do dnia 18  stycznia 2021r.