Z wielką radością zapraszamy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych oraz Aplikantów Radcowskich a także wszystkich chętnych, na charytatywny Koncert Świąteczny, którego celem jest niesienie pomocy zwierzętom z Leśnego Pogotowia oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie.

W ramach wydarzenia wystąpi Lubelska Orkiestra Muzyki Rozrywkowej “FeelHarmonia”, która wprowadzi nas w świąteczny nastrój.

Zgłoszenia udziału należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@oirp.lublin.pl, w terminie do dnia 16 grudnia br.. Z uwagi na obostrzenia spowodowane koronawirusem wydarzenie ma ograniczony limit miejsc – 30% miejsc w sali widowiskowej Chatki Żaka. Jeśli posiadasz Unijny Certyfikat COVID, poinformuj nas o tym w mailu (podanie tej informacji jest dobrowolne).

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska osób uczestniczących w Koncercie. Wysłanie zgłoszenia równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dostępną poniżej.

Wstęp jest bezpłatny, jednakże w trakcie koncertu prowadzona będzie zbiórka karmy suchej i mokrej dla psów i kotów oraz kocy, które zostaną przekazane Schronisku dla Bezdomnych Zwierza w Lublinie.

Przed Koncertem będzie można także wesprzeć zbiórkę dla Leśnego Pogotowia: https://zrzutka.pl/dbmx3y

Wydarzenie odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących zasad i ograniczeń związanych z sytuacja pandemiczna.

Klauzula informacyjna:

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie ul. Wallenroda 2E, 20-607 Lublin, tel. 81-5320695, adres e-mail: poczta@oirp.lublin.pl.
  2. OIRP Lublin powołała Inspektora Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@oirp.lublin.pl.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym oraz w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez OIRP Lublin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Wydarzenia oraz publikacji – w przypadku danych w postaci wizerunku.
  5. Zgodnie z Rozdziałem III RODO mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania przekazanych danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed jej cofnięciem.
  6. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.
  7. Przekazane dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą wykorzystywanie do profilowania.
  8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa Wydarzeniu organizowanym przez OIRP Lublin.