Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Komisja ds. działalności kulturalnej OIRP w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w konkursie na stworzenie najlepszego mema związanego z tematyką wykonywania zawodu radcy prawnego.

Czym jest mem?

Mem to nic innego jak – połączenie grafiki i tekstu, będące humorystycznym komentarzem do bieżących wydarzeń, prezentacją poglądów czy emocji – (w ślad za  https://www.semtec.pl/slownik-seo/mem/)

Zdaniem niektórych już Wisława Szymborska była prekursorką w dziedzinie „papierowych memów” swoim przyjaciołom wysyłała bowiem zabawne pocztówki , które można obejrzeć w książce „Listy. Najlepiej w życiu ma twój kot.”

Zachęcamy zatem do próby zmierzenia się z tematem.

Zasady konkursu:

– w konkursie mogą wziąć udział radcowie prawni i aplikanci radcowscy zrzeszeni w OIRP w Lublinie;

– jedna osoba może przesłać max. 4 memy;

– memy muszą nawiązywać do wykonywania zawodu radcy prawnego;

– memy nie mogą nikogo personalnie obrażać czy wyśmiewać;

– memy można stworzyć przy użyciu dowolnie wybranej aplikacji;

– memy powinny być zapisane w formacie JPG, PGN, PNF;

– zwycięskie memy wyłoni Komisja ds. działalności kulturalnej OIRP

– memy należy wysłać na adres: poczta@oirp.lublin.pl

– zwycięskie memy zostaną opublikowane na łamach biuletynu Prawnik oraz na Facebooku OIRP w Lublinie.

Autorzy proszeni są o napisanie oświadczenia, że nadesłane memy są wyłącznie ich dziełem i nie były dotychczas nigdzie publikowane.

Termin nadsyłania prac (decyduje data wysłania): 25.04.2022r.