Koleżanki i Koledzy, w imieniu Komisji ds. kontaktów międzynarodowych OIRP w Lublinie niniejszym zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnym konkursie przygotowanym przez Komisję Zagraniczną KRRP dla wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy także podczas urlopu lubią podejmować wyzwania.

Tym razem jest to wyzwanie kreatywne i polega na zrobieniu zdjęcia, grafiki, kolażu lub rysunku, który połączy wakacje z wykonywanym zawodem. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać swoją „Pocztówkę z wakacji” oraz niezbędne informacje do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godziny 24.00 na adres poczty elektronicznej pocztowkazwakacji@kirp.pl.

Projekty konkursowe powinny zawierać elementy związane z zawodem radcy prawnego lub symboliką związaną z zawodem radcy prawnego, samorządem radcowskim, działaniami samorządowymi lub miejscami związanymi z wymiarem sprawiedliwości. Mogą to być elementy takie jak niebieski żabot, niebieski parasol, logotyp KIRP, budynek sądu, siedziba kancelarii, nazwa miejscowości nawiązująca do wymiaru sprawiedliwości, itd.

 Na zwycięzców czekają nagrody.

Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w następujących kategoriach:

Nagrody indywidualne

  • „POZDROWIENIA Z WAKACJI” – projekty o tematyce dowolnej zawierające elementy wymienione powyżej nawiązujące do symboliki zawodu.
  • „VOYAGE, VOYAGE” – projekty zawierające elementy zagraniczne takie jak charakterystyczne miejsce, zagraniczna fauna, flora, symbolika z oraz elementy wymienione powyżej nawiązujące do symboliki zawodu.

Nagroda dla Okręgowej Izby Radców Prawnych z największą liczbą pocztówek – W konkursie automatycznie udział biorą również wszystkie te Okręgowe Izby Radców Prawnych, których radcowie prawni lub aplikanci radcowscy wezmą udział w konkursie. Wygrywa ta, której członkowie najliczniej nadeślą projekty konkursowe.

Szczegóły na stronie: https://kirp.pl/radcowska-pocztowka-z-wakacji-konkurs/