6 marca odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” członkom samorządu radców prawnych, którzy działają pro bono. OIRP w Lublinie w tym roku reprezentował i statuetkę otrzymał mec. Tomasz Stanisław Sowa. Serdecznie gratulujemy!

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który w 2019 r. wyróżnił się bezinteresowną pomocą na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, uchodźców, repatriantów lub osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez:

  • świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej;
  • prowadzenie działalności społecznej lub dobroczynnej;
  • udział w programach edukacyjnych lub szkoleniowych lub dotyczących działalności społecznej w ramach edukacji prawnej i działalności pro bono;
  • prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej.