W dniu 14 listopada br. o godz. 14:00 odbędzie się losowanie radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 za pomocą systemu teleinformatycznego.

Listy wylosowanych radców prawnych zostaną opublikowane na stronie OIRP.