Komisja Zagraniczna KRRP informuje, że zakończył się realizowany w od 2019 roku edukacyjny program międzynarodowy nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, w którym uczestniczyły także radczynie i radcowie prawni. Program miał formę seminariów organizowanych przez Akademię Prawa Europejskiego ERA we współpracy z Europejską Fundacją Prawników ELF oraz instytucjami współpracującymi: Izbą Ateńską (Athens Bar), Radą Adwokatury Irlandii (Bar Council of Ireland), Radą Generalną Adwokatury w Hiszpanii (Consejo General de la Abogacia Espanola – General Council of Spanish Lawyers), Szkołą Prawników we Francji (Lawyers’s School – Haute Ecole des Avocats Conseil, France), Regionalną Szkołą Prawników we Francji (Regional Lawyers’ School – Ecole Regionale des Avocats du Grand Est, France) oraz Krajową Izbą Radców Prawnych.

Celem seminariów prowadzonych przeważnie w języku angielskim było przeszkolenie uczestników z zakresu postępowań przed organami UE. Seminaria miały dwudniowy charakter – pierwszy dzień szkoleniowy realizowany był w Trewirze (Niemcy), natomiast drugi dzień szkoleniowy przebiegał w Luksemburgu i miał formę wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje o programie dostępne są m.in. na stronie KIRP pod tym linkiem.

Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Uczestniczkom i uczestnikom, a także wszystkim zainteresowanym programem osobom serdecznie dziękujemy za udział. Jednocześnie za pośrednictwem Akademii Prawa Europejskiego ERA mamy przyjemność przekazać komplet linków do materiałów edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji ww. seminariów. Mamy nadzieję, że informacje te okażą się dla Państwa interesujące oraz będą mogły być wykorzystane w Państwa praktyce zawodowej. Materiały dostępne są w językach angielskim i francuskim na stronie internetowej Akademii Prawa Europejskiego ERA.