W dniu 10 września br. na dziedzińcu Zamku Lubelskiego odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia samorządu radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała w uroczystości uczestniczyło ponad 400 osób – radców prawnych i aplikantów oraz zaproszeni goście.

W obchodach wzięli udział dziekani, wicedziekani oraz przedstawiciele okręgowych izb radców prawnych tj. dziekan dr Marcin Sala-Szczypiński (Kraków), dziekan dr Tomasz Scheffler (Wrocław), dziekan Bartosz Opaliński (Rzeszów), dziekan Marek Majka (Wałbrzych), dziekan Andrzej Głogowski (Kielce), wicedziekan Adam Król (Warszawa), wicedziekan Jolanta Czepe (Koszalin) i b. dziekan Jerzy Mosek (Gdańsk). Ze składu Prezydium KRRP obecni byli wiceprezes Michał Korwek (Olsztyn) i Bartłomiej Tkacz (Opole). Nie zabrakło również b. prezesa KRRP Andrzeja Kalwasa, b. wiceprezesów KRRP Zbigniewa Pawlaka (Bydgoszcz) i Ewy Stompor-Nowickiej (Łódź), a także dotychczasowych dziekanów izby lubelskiej Marka Pawłowskiego i Dariusza Tomaszewskiego.

Zaszczycili nas również swoją obecnością przedstawiciele lubelskich samorządów zawodowych m. in. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie Bartosz Przeciechowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Lublinie Jacek Przetocki, Zastępca Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej  w Lublinie Dariusz Samborski, Przewodniczący Zarządu Lubelskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Mirosław Bochniak oraz reprezentanci lubelskich uczelni: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS prof. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL prof. Andrzej Herbet oraz zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UMCS prof. Andrzej Jakubecki.

Gospodarzem wydarzenia był Dziekan Rady Arkadiusz Bereza, który serdecznie powitał członków samorządu, wykładowców na aplikacji radcowskiej oraz zaproszonych gości, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym zorganizowana została uroczystość. W swoim wystąpieniu przedstawił krótką historię Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz jej znaczenie w życiu miasta i regionu.  Podkreślił dobre relacje lubelskiej izby radców prawnych z innymi samorządami zawodowymi i uczelniami oraz roli, jaką odegrali lubelscy radcowie prawni na etapie burzliwych zmian prawa, w okresie pandemii, czy kryzysu uchodźczego w związku z wojną w Ukrainie. Jednocześnie powitał obecne na uroczystości ukraińskie adwokatki, które współpracowały z lubelskimi radcami prawnymi  w czasie akcji niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy. Cytując słowa Tymothy`ego Snydera i Mariana Turskiego, skierowane do lubelskich radców prawnych, podkreślił – że zgodnie z ich przesłaniem – nie pozostali oni obojętni w obliczu sytuacji, w których powinni zająć stanowisko lub nieść pomoc dla potrzebujących.

W wystąpieniach zaproszonych gości poruszono znaczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz podsumowano dotychczasową dobrą współpracę pomiędzy lubelskimi samorządami zawodowymi.

W części oficjalnej uroczystości uhonorowano także osoby zasłużone dla samorządu radców prawnych.

Medalami 40-lecia samorządu radcowskiego uhonorowane zostały osoby zaangażowane w działalność naszej Izby, zasłużone dla rozwoju samorządu radcowskiego i wzmocnienia jego pozycji w odbiorze społecznym. To szczególne wyróżnienie otrzymali: Dariusz Tomaszewski, Marek Pawłowski, Hanna Chabros i Teresa Stecyk-Kalwas. Medal 40-lecia samorządu radcowskiego przyznany został również nieobecnemu na uroczystości Sławomirowi Buczarskiemu.

Odznaką OIRP w Lublinie „Za pomoc prawną dla uchodźców – 2022” wyróżnieni zostali: Ewa Cichocka, Bartosz Jencz, Karolina Kalinowska i Joanna Kłos – Czerwińska.

Odznaki „Zasłużony dla samorządu radców prawnych” otrzymali: Tomasz Grabek, Piotr Jakubiec, Teresa Piekarczyk, Andrzej Pruszkowski, Marzena Świstak oraz Ewa Urbanowicz (złote odznaki) oraz Agata Kowalik, Andrzej Malinga i Iwona Szymanek-Mazur (srebrne odznaki).

Niezwykle klimatyczny koncert Orkiestry „Śląskich Kameralistów” pod batutą prof. Piotra Wijatkowskiego z udziałem solistki prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak oczarował wszystkich, którzy przybyli na dziedziniec Zamku Lubelskiego. Po koncercie uczestnicy jubileuszu wzięli udział w bankiecie, który odbywał się przy akompaniamencie muzycznego duetu Natalii Wilk i Tomasza Momota. Wieczór zakończył się losowaniem wśród uczestników jubileuszu grafik zatytułowanych Art Temida, autorstwa Karola Pomykały.

Serdecznie dziękujemy za Państwa obecność w tym ważnym dla Izby Lubelskiej wydarzeniu!