Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie w dniu 9 maja br. jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki „Za pomoc prawną dla uchodźców – 2022″ i zasad jej przyznawania. Odznaka przyznawana jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich w uznaniu za świadczenie pomocy prawnej i udzielanie doraźnej informacji prawnej na rzecz uchodźców z Ukrainy w okresie od 25 lutego do 16 kwietnia 2022 r., w szczególności za dyżury na przejściach granicznych i punktach recepcyjnych na obszarze województwa lubelskiego, obsługę całodobowej infolinii oraz adresu poczty elektronicznej dedykowanych przez OIRP w Lublinie dla uchodźców z Ukrainy oraz koordynację ww. działań.

Odznaka ma charakter honorowy i pamiątkowy.

Na Pikniku radcowskim z okazji powitania lata, który odbędzie się w sobotę 25 czerwca br. na terenie obiektu Relaks Kuchnia i Sport w Dąbrowicy, Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza po raz pierwszy wręczy odznaki osobom, które świadczyły pomoc prawną dla uchodźców. Zapraszamy radców prawnych z rodzinami do udziału w Pikniku!