W załączeniu publikujemy listę kodów osób, które uzyskały wynik pozytywny egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 24 września 2022 r.