W załączeniu publikujemy listę kodów osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przeprowadzonego w dniu 25 września 2021 r.