Okręgowa Izba Radców Prawnych uprzejmie prosi o zgłaszanie się chętnych radców prawnych do pracy w zespole wizytatorów XI kadencji OIRP w Lublinie. Zgłoszenia prosimy dokonać w terminie do 15 października 2020 r. w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wizytatorzy X kadencji mogą potwierdzić akces do pracy drogą telefoniczną.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Krzysztof Adamski