W sobotę, 23 października br. w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie odbyło się pierwsze kolokwium pisemne on-line.

Jego przebieg koordynowano z Ośrodka Szkoleniowo-Dydaktycznego lubelskich radców prawnych. Przy jego organizacji wykorzystano doświadczenia z wcześniej przeprowadzonych kolokwiów ustnych on–line. W tym przypadku nowym wyzwaniem było zagwarantowanie samodzielności pracy aplikanta przy rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego (był to pozew z zakresu prawa rodzinnego).

Decyzję o przeprowadzeniu kolokwiów pisemnych on-line podjęto mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo aplikantów oraz członków komisji egzaminacyjnych, zapewniając jednocześnie warunki wynikające z Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Uchwałę Prezydium Rady o przeniesieniu kolokwium pisemnego z 17 października br. podjęto parę dni wcześniej w oparciu o informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Lublinie (co formalnie znalazło odzwierciedlenie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 października br. zaliczającego Lublin do obszaru czerwonego zagrożenia epidemicznego).

Izba lubelska dysponuje platformą umożliwiającą transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym. Dzięki zakupionym kamerom zewnętrznym, wypożyczanym aplikantom, egzaminator obserwował zdającego przez cały czas trwania egzaminu. Dodatkowo, ma on możliwość sprawdzenia samodzielności pracy za pomocą systemu weryfikującego tekst (rozwiązanie zadania) pod kątem nieuprawnionych zapożyczeń, prób ich ukrycia, czy podobieństw między pracami.

Przed terminem kolokwium, każdy z aplikantów otrzymał szczegółowe zasady przeprowadzenia tego egzaminu, zwłaszcza strony technicznej obsługi platformy komunikacyjnej, zaś w przeddzień miał możliwość przeprowadzenia jej diagnostyki wraz z dodatkową kamerą pod nadzorem informatyka izby.

W imieniu Dziekana Arkadiusza Berezy składam podziękowanie dla wszystkich aplikantów, którzy mimo stresu towarzyszącego nowej formule przeprowadzenia egzaminu pisemnego zachowali dużą dyscyplinę, dzięki której przebiegł on bez zakłóceń.

Wyniki kolokwium z zakresu prawa rodzinnego będą ogłoszone 26 października po 14.00.