W związku z trwającymi pracami nad zmianami dotyczącymi Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przekazujemy w załączeniu przygotowany przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych projekt uchwały KRRP w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie zwraca się o zgłaszanie ewentualnych dalszych poprawek do dnia 16 maja 2023 r. na adres: poczta@oirp.lublin.pl celem przekazania Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP.