W związku z pismem Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu prosimy o zgłaszanie kandydatur radców prawnych i aplikantów radcowskich na kuratora małoletnich dzieci w przypadku konieczności zabezpieczenia praw dziecka i ochrony międzynarodowej w toczących się postępowaniach opiekuńczych przed sądami rejonowymi w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ua@oirp.lublin.pl