W związku z pismem Pani Przewodniczącej IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz Kierownika Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Puławach prosimy o zgłaszanie kandydatur radców prawnych i aplikantów radcowskich na kuratora małoletnich dzieci w przypadku konieczności zabezpieczenia praw dziecka i ochrony międzynarodowej w toczących się postępowaniach opiekuńczych przed Sądem Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku oraz Sądem Rejonowym w Puławach.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: ua@oirp.lublin.pl

Prosimy o pilne zgłaszanie się na kandydatów na kuratorów ze względu na potrzebę szybkiej odpowiedzi do sądów.