We wtorek 12 lipca br. w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym Izby Lubelskiej odbyło się spotkanie Dziekana Rady Arkadiusza Berezy z aplikantami radcowskimi. W spotkaniu uczestniczyli również Wicedziekan ds. aplikacji dr Anna Fermus-Bobowiec oraz Kierownik Szkolenia dr Sławomir Pilipiec.

Zaproszeni aplikanci otrzymali oficjalne podziękowania, za wsparcie działań izby związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Kosztem swojego czasu prywatnego i obowiązków zawodowych  nie tylko pełnili dyżury w lubelskim punkcie recepcyjnym udzielając informacji prawnej, ale także uczestniczyli w akcji szybkiego przygotowania miejsca zakwaterowania dla kobiet i dzieci z Ukrainy w akademiku „Helios”.

Za zaangażowanie w działalność izby, życzliwość oraz niezawodną pomoc dla potrzebujących podziękowania od Dziekana Rady OIRP w Lublinie Arkadiusza Berezy otrzymali: Ewa Adamiak, Krzysztof Białek, Jakub Bielecki, Natalia Jochim, Olga Lenarczyk, Mateusz Młynarczyk, Natalia Pożak i Katarzyna Wójcik.

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy!