W imieniu Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie chcemy serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Radcom Prawnym z innych Izb w Polsce, w szczególności: OIRP w Krakowie, OIRP w Szczecinie, OIRP w Katowicach, OIRP w Białymstoku za wszelkie deklaracje wsparcia lubelskich radców prawnych w zakresie pomocy udzielanej wszystkim przekraczającym granicę obywatelom Ukrainy. Dziękujemy za wolę niesienia koleżeńskiej pomocy i współpracy w zakresie podejmowania działań bezpośrednio na granicy. Obecnie szeroki odzew Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich Lubelskiej Izby pozwala nam zabezpieczyć niezbędną pomoc dla obywateli Ukrainy przekraczających granice naszego kraju. Dziękujemy!