Wstęp

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie, przy ul. Wallenroda 2E; 20-607 Lublin, NIP: 712-214-67-60, Tel. 81 532-06-95, Tel. kom. 785-110-372, Fax 81 534-44-96 (“Strona internetowa”).

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie. Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część „Warunków korzystania ze strony internetowej”.

Polityka prywatności dotyczy serwisów: oirp.lu, oirp.lublin.pl, ogloszeniaprawne.pl, kancelarie.net, npp.oirp.eu oraz pozostałych stron podległych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo napisać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych nas adres: ul. Wallenroda 2E; 20-607 Lublin lub wysłać wiadomość email na adres: iod@oirp.lublin.pl (zaznaczając, że korespondencja ma być skierowana do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych)

Pojęcie “Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności:

 1. Rejestrują się Państwo jako użytkownik na jednej lub wielu naszych stronach internetowych;
 2. Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych;
 3. Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych biuletynów;
 4. Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy, zadając nam pytanie lub składając postulat.

Zbieramy również automatycznie pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej “Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.

Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?

Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, zawierają:

 1. imię i nazwisko;
 2. zawód lub zajęcie;
 3. adres pocztowy;
 4. numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);
 5. adres poczty elektronicznej.

Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:

 1. umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej;
 2. umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszych serwisach oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;
 3. przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;
 4. dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;
 5. śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;
 6. zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych stronach internetowych i serwisach. Może to obejmować informowanie o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych Państwa pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;
 7. administrowanie stronami internetowymi oraz naszymi serwisami;

Udostępnianie Państwa danych osobowych

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników strony internetowej.

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać stronę internetową oraz w uzasadnionych i koniecznych celach statutowych oraz biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej, podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych wynikających z aktów wewnętrznych samorządu zawodowego radców prawnych. Nadto, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

Ciasteczka (Cookies)

Podczas przeglądania naszej strony internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są “ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne niż właściciel strony, nazywane są “ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter “ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu.

 „Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych. Rodzaje plików „ciasteczek” używanych na niniejszej stronie internetowej i cele, jakim służą, opisano w poniższej tabeli:

Rodzaje plików „ciasteczek”, Do czego służą?

„Ciasteczka” związane z wydajnością i funkcjonalnością

Ten rodzaj „ciasteczek” bywa stosowany dla zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej strony internetowej nie będąc istotnym z punktu widzenia jej zastosowania. Jednakże bez tych plików „ciasteczek”, mogą stać się niedostępne niektóre funkcje (takie jak filmy).

„Ciasteczka obce”

__cfduid (wygasa po 6 latach)

W celu ochrony naszej strony internetowej przed zagrożeniami takimi jak działania hakerów oraz w celu zwiększenia wydajności strony, obsługujemy nasz DNS przez CloudFlare. CloudFlare ustawia „ciasteczko” pod nazwą “__cfduid”.

„Ciasteczka” związane z analityką i dostosowywaniem

 Ten rodzaj „ciasteczek” zbiera informacje, które są wykorzystywane albo w formie zagregowanej, abyśmy mogli lepiej określić sposób, w jaki strona jest wykorzystywana oraz jak skuteczne są kampanie marketingowe, albo aby lepiej dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb.

„Ciasteczka obce”

 Google Analytics:

 __utma (wygasa po 2 latach)

Plik ten śledzi, ile razy użytkownik przebywał na stronie, kiedy miała miejsce jego pierwsza wizyta na stronie, oraz kiedy odwiedził stronę ostatni raz.

__utmb (wygasa po 30 minutach)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie poprzez pobranie znacznika czasu momentu wejścia osoby odwiedzającej na stronę internetową.

__utmc (wygasa na koniec każdej sesji)

Ten plik „ciasteczka” pozwala na obliczenie czasu trwania wizyty na stronie internetowej poprzez pobranie znacznika czasu momentu opuszczenia strony przez osobę odwiedzającą. Ciasteczko pozostaje aktywne przez 30 minut w celu obsługi ewentualnego kolejnego wejścia na stronę i wygasa w przypadku jego braku.

__utmz (wygasa na koniec każdej sesji)

Plik ten zapamiętuje miejsce, skąd przybyła osoba odwiedzająca stronę, pozwala określić, jaka wyszukiwarka była używana, jaki link został kliknięty, jakie słowa kluczowe zastosowano, i z którego miejsca na świecie uzyskano dostęp do strony internetowej.

__ga (wygasa po 2 latach)

Ten plik „ciasteczka” jest stosowany do rozróżniania użytkowników.

 „Ciasteczka” sieci społecznościowych

 Ten rodzaj „ciasteczek” pozwala Państwu udostępniać strony i treści z naszej witryny, które uznali Państwo za interesujące, za pomocą stron internetowych sieci społecznościowych

 „Ciasteczka” techniczne obsługujące wygasanie innych plików „ciasteczek”.

_uvc (wygasa po 2 latach)

Mierzy, jak często widzimy użytkownika AddThis (Dodaj to).

 _psc (wygasa po 90 dniach)

Ten rodzaj „ciasteczek” jest stosowany do rejestrowania udostępnień i działalności społecznościowej użytkownika.

_loc (wygasa po 90 dniach)

Geolokalizacja, stosowana w celu umożliwienia publikującym treści uzyskania informacji o tym, gdzie – w przybliżeniu – zlokalizowane są osoby udostępniające informacje (na poziomie kraju).

 Czy „ciasteczka” są szkodliwe?

„Ciasteczka” nie mogą zaszkodzić Państwu ani Państwa komputerowi. Nie mogą zawierać wirusów, nie mogą instalować szkodliwego oprogramowania i nie mogą doprowadzić do uszkodzenia Państwa komputera w jakikolwiek sposób. Chociaż Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Lublinie wykorzystuje „ciasteczka” do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy Państwa komfortu użytkowania naszej strony, to informacje te nigdy stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Nie używamy „ciasteczek” do przechowywania jakichkolwiek informacji wrażliwych, takich jak nazwisko i imię, adres lub dane kontaktowe.

 Mimo to, jeśli życzą sobie Państwo wyłączenia lub usunięcia „ciasteczek”, prosimy skorzystać z sekcji “Pomoc” Państwa przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Każda przeglądarka lub urządzenie obsługuje „ciasteczka” w odmienny sposób, zatem muszą Państwo zajrzeć do odpowiedniej dokumentacji “Pomocy”.

Mają Państwo prawo zdecydować, czy akceptują czy też odrzucają Państwo pliki „ciasteczek”. Mogą Państwo także ustawiać lub zmieniać ustawienia Państwa przeglądarki internetowej tak, aby akceptować lub odrzucać pliki „ciasteczek”. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików „ciasteczek”, wówczas będą Państwo mogli nadal korzystać z naszej strony internetowej, jednakże Państwa dostęp do niektórych funkcji i obszarów tejże strony może być ograniczony.

 Adresy IP

Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez dostawcę usług internetowych w celu zapewnienia dostępu do Internetu. Możemy posłużyć się Państwa adresem IP, aby zebrać zagregowane informacje użytkowe, natomiast nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa indywidualnie nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do Państwa jako konkretnego użytkownika. Wymaga to zwykle dostępu do dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?