Zarząd Fundacji Radców Prawnych „Subsidio venire” informuje, iż fundacja w ramach prowadzonej działalności uzyskała środki finansowe, które są m. in. przeznaczone dla członków samorządu radców prawnych znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej.

Osoby zainteresowane mogą złożyć do dnia 20.12.2021 r. wniosek o przyznanie pomocy finansowej na zakup w szczególności: leków, środków medycznych lub specjalistycznych usług medycznych.
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wraz z wnioskiem należy złożyć zgodę na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna).

Zarząd Fundacji informuje, iż pomoc będzie przyznana w ramach posiadanych środków.

Druki można otrzymać w sekretariacie izby.