OIRP w Lublinie informuje, iż Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie i lekarze Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży oraz Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej zawiadamiają, że pacjentki z Ukrainy potrzebujące pomocy w związku z planowanym porodem lub przebiegiem ciąży uzyskają wszelką pomoc w w/w Oddziałach zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 81.

W celu zwiększenia zasięgu powyższej informacji OIRP Lublin zamieszcza ją w swoich mediach społecznościowych prosząc Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych oraz Aplikantów Radcowskich o jej dalsze udostępnianie.