W załączeniu oraz w zakładce “Do pobrania” – Dla radców prawnych, publikujemy dokument pt. „Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału Sprawiedliwości UE” z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.