OIRP w Lublinie przygotowało we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym dedykowany program opieki medycznej w LUX MED dla członków OIRP w Lublinie. Do Programu mogą przystąpić Radcowie Prawni, Aplikanci Radcowscy oraz Pracownicy OIRP w Lublinie wraz z małżonkami / partnerami życiowymi oraz dziećmi.

Program obsługiwany jest w pełni online przez dedykowaną stronę internetową https://oirp-lublin.xilium.pl

Za pośrednictwem strony mogą Państwo przystąpić do opieki medycznej, zapoznać się z dostępnymi wariantami oraz wszelkimi informacjami związanymi z opieką medyczną.

Aby opieka medyczna rozpoczęła się od kolejnego miesiąca należy wypełnić deklarację przystąpienia w aplikacji oraz opłacić składkę na wskazany numer rachunku bankowego do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie opieki.

Aby przystąpić do opieki medycznej od 1 stycznia 2022 r. należy wypełnić deklarację i opłacić składkę do 20 grudnia 2021 r.

Dedykowany help desk udzieli Państwu informacji dotyczących zakresu Programu jak również pomoże w kwestii przystąpienia. Help desk działa w godzinach od 8.00 do 18.00 w dni robocze:
58 355 03 03
https://oirp-lublin.xilium.pl