W załączeniu publikujemy Przewodnik Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pytania i odpowiedzi dla prawników” (2020).