Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2021
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2020 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (56 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (250 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (96 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (95 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania