Koleżanki i Koledzy;

Wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej TSUE Komisja ds. kontaktów międzynarodowych OIRP w Lublinie informuje o możliwości uczestniczenia w Seminarium w Projekcie EU Litigation:

Miejsce i data Seminarium: Trewir i Luksemburg, 7 września 2022 r. – 9 września 2022 r.

Temat seminarium: Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Dziedzina prawa: Postępowanie sądowe w zakresie prawa europejskiego, Prawo Unii Europejskiej.

Obecnie są jeszcze dwa wolne miejsca uprawniające do uczestnictwa w Szkoleniu.

Warunkiem udziału jest biegła znajomość języka angielskiego oraz wysłanie zgłoszenia na adres : komisjazagraniczna@kirp.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

radca prawny dr Marzena Kucharska – Derwisz
Przewodnicząca
Komisji ds. kontaktów międzynarodowych OIRP w Lublinie