W dniu 17 grudnia 2021 roku w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów radcowskich, które ze względów bezpieczeństwa przebiegało bez udziału publiczności.

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiczną w kraju uroczystość, podobnie jak i sam egzamin wstępny na aplikację radcowską, odbyły się z zachowaniem niezbędnych warunków reżimu sanitarnego.

Podczas inauguracyjnego przemówienia Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Arkadiusz Bereza powitał nowych członków naszego samorządu. Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi przewidzianymi dla radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego oraz pamiętać będą o zobowiązaniach zawartych w rocie ślubowania. Podczas uroczystości obecni byli: Wicedziekan Bartosz Gdulewicz, Kierownik Szkolenia Sławomir Pilipiec, członek Komisji ds. aplikacji Monika Kępa oraz Rzecznik prasowy Ewa Urbanowicz.

Po części oficjalnej ceremonii zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości, a Dziekan zaprosił wszystkich obecnych na charytatywny Koncert Świąteczny – radcowie prawni z pomocą dla zwierząt, który tego dnia odbywał się w ACKiM UMCS Chatka Żaka.

Wszystkim aplikantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!