W dniu 4 września 2021 roku w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyło się uroczyste ślubowanie 89 radców prawnych. Miało ono charakter niezwykle podniosły, chociaż ze względów bezpieczeństwa przebiegało bez udziału publiczności.

W wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza podkreślił wagę słów zawartych w rocie ślubowania, które powinny kształtować postawę radcy prawnego przy wykonywaniu zawodu. Przypomniał niektóre karty z historii izby lubelskiej oraz podkreślił jej ustawowe zadania oraz rolę jaką odgrywa ona w życiu miasta i regionu.

Podczas uroczystości wręczono wyróżniającym się radcom prawnym nagrody w trzech kategoriach. Pierwsza dotyczyła najwyższych wyników z egzaminu radcowskiego (Małgorzata Kozak-Tchórzewska, Szymon Składanowski, Łukasz Bolesta, Angelika Koman), druga – najwyższych wyników uzyskanych na czasie aplikacji radcowskiej (Michał Wasil, Sławomir Korus, Kamil Pawlik, Dominika Dudek-Brzozowska, Szymon Składanowski, Michał Tkaczyk), natomiast trzecia – zasług w działalności na rzecz samorządu (Eryk Pietrusiński, Justyna Nesterak, Marka Skurko, Karol Kagan). Serdecznie gratulujemy!

Po przyjęciu ślubowania, Dziekan Rady wręczył młodym radcom prawnym zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Obecnie Izba lubelska liczy 2343 radców prawnych i 314 aplikantów.

Po części oficjalnej ceremonii zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości.

Witamy wszystkich nowych radców prawnych w naszych szeregach i życzymy im sukcesów zawodowych.

Spot filmowy: