Zarząd Klubu Seniora Radców Prawnych zaprasza serdecznie Koleżanki i Kolegów będących na emeryturze na spotkanie Klubu Seniora, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda 2e. W spotkaniu przy kawie i herbacie weźmie udział mec. Andrzej Malinga, który zapozna nas z Ruchem Bibliotekarskim w Polsce.