Zarząd Klubu Seniora Radców Prawnych zaprasza Koleżanki i Kolegów będących na emeryturze na spotkanie Klubu Seniora, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie przy ulicy Konrada Wallenroda 2e. Spotkanie odbędzie się przy zachowaniu reżimu sanitarnego i przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie w dniu ich odbycia.

ZARZĄD KLUBU SENIORA