Zarząd Klubu Seniora zaprasza na spotkanie z panem Ireneuszem Rolewskim, autorem kopii obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”.

Spotykamy się w dniu 15 września br .r. o godzinie 10.55 przed gmachem Biblioteki im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4.

W imieniu Zarządu
Andrzej Malinga