Z ogromną przyjemnością zapraszamy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych oraz Aplikantów wraz z dziećmi na spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się w dniu 5 lutego br. o godz. 11:00 w Teatrze Muzycznym w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Bardzo prosimy o punktualne przybycie podyktowane godziną rozpoczęcia spektaklu!

W ramach wydarzenia odbędzie się spektakl – balet dla dzieci „Królewna Śnieżka” oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem, w trakcie którego zostaną rozdane prezenty dla dzieci.

Wydarzenie jest dedykowane dla dzieci od 3 do 15 roku życia. Limit wiekowy podyktowany jest miejscem organizacji wydarzenia oraz kategorią wiekową widzów spektaklu.

UWAGA! Mamy ograniczoną liczbę miejsc w Teatrze. Informujemy, że o zakwalifikowaniu na wydarzenie decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

Zgłoszenia na wydarzenie należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: integracja@oirp.lublin.plw terminie do dnia 26 stycznia br. z jednoczesnym uiszczeniem wpisowego w wysokości 35,00 zł (opłata za jedno dziecko), na rachunek bankowy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”: 27 1050 1953 1000 0090 3091 9196 koniecznie wskazując w tytule przelewu: „Darowizna na cel statutowy – wydarzenie 05.02.2023”.

Zgłoszenie na wydarzenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek dziecka/dzieci oraz imię i nazwisko oraz nr wpisu radcy/aplikanta (osoby zgłaszającej). Do zgłoszenia należy dołączyć: potwierdzenie uiszczenia wpłaty oraz skan podpisanego formularza zawierającego zgodę na: udział dziecka/dzieci w wydarzeniu, przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (formularz stanowi załącznik do komunikatu).

Z powodu ograniczonej liczby miejsc w Teatrze prosimy o zgłaszanie jako opiekuna jednej osoby dorosłej na dziecko/dzieci w ramach jednej rodziny.

Informujemy o zakazie wnoszenia pokarmów (z wyjątkiem napojów) do sali widowiskowej Teatru.

Pliki do pobrania