Z wielką radością zapraszamy Koleżanki i Kolegów Radców Prawnych oraz Aplikantów Radcowskich wraz z dziećmi  na spotkanie ze Świętym Mikołajem, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r., godz. 16:00 – 18:00, w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach wydarzenia przewidujemy dla dzieci zabawę na świeżym powietrzu z udziałem animatorów, spotkanie ze Świętym Mikołajem i jego Śnieżynkami, w trakcie którego zostaną rozdane prezenty. Planujemy różne atrakcje, w tym zdjęcia pamiątkowe ze Świętym Mikołajem. Atmosferę spotkania dopełnią znajdujące się na terenie Ogrodu Botanicznego przepiękne iluminacje „Botaniczna Podróż”.

O szczegółach wydarzenia poinformujemy Państwa bliżej terminu jego odbycia.

Zgłoszenia na wydarzenie należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: integracja@oirp.lublin.pl, w terminie do dnia 20 grudnia br. z jednoczesnym uiszczeniem wpisowego w wysokości 20,00 zł, na rachunek bankowy Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo”:  27 1050 1953 1000 0090 3091 9196 koniecznie wskazując w tytule przelewu: „Darowizna na cel statutowy – wydarzenie 21.01.2022 r.”.

Zgłoszenie na wydarzenie powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek dziecka/dzieci oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej. Do zgłoszenia należy dołączyć: potwierdzenie uiszczenia wpłaty oraz skan podpisanego formularza zawierającego zgodę na udział dziecka/dzieci w wydarzeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Wydarzenie będzie odbywało się przy zachowaniu obowiązujących zasad i ograniczeń związanych z epidemią wirusa COVID-19.

Prosimy o ograniczenie liczby opiekunów przypadających na dziecko/dzieci w ramach jednej rodziny, tj. aby jedna osoba dorosła przypadała na dziecko/dzieci w ramach jednej rodziny.

Pliki do pobrania