W czasie egzaminów, które rozpoczną się 25 kwietnia 2023 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin. Wersja ta różni się nieco od znanej Państwu wersji LEX-a, dlatego zapraszamy na bezpłatne szkolenie z jej obsługi.

Bezpłatne szkolenie online odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

  • 4.04.2023 r. (wtorek) godz. 8.00
  • 5.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

Podczas szkolenia pokażemy jak korzystać z programu LEX w wersji egzaminacyjnej. Będę mogli Państwo również zadać pytania prowadzącemu i wyjaśnić wątpliwości.

Program szkolenia:
1. Wstęp
2. LEX w wersji na egzamin zawodowy 2023 – zawartość programu
3. Obsługa programu LEX:
– znaczenie ikon w programie
– wyszukanie po identyfikatorze/sygnaturze
– wyszukanie tekstowe
– dodatkowe możliwości wyszukiwania – cudzysłów, tylda
– zawężanie wyników wyszukiwania
– dokumenty powiązane z artykułem, paragrafem
– wyświetlanie zmian w całym akcie i na jednostce redakcyjnej
– drukowanie całego dokumentu lub fragmentu
5. Przykłady z egzaminów z poprzednich lat
6. Pytania

Link do zapisu na szkolenie: https://bit.ly/3ZZLz1o