W czasie egzaminu radcowskiego, który odbędzie się w dniach 18-21 maja 2021 r., zdający będą mogli skorzystać z programu LEX w wersji dedykowanej na egzamin. Ponieważ wersja ta różni się zawartością od wersji, która jest znana na co dzień, aby ułatwić zdającym poruszanie się po programie w czasie egzaminów, przygotowane zostało bezpłatne szkolenie z obsługi LEX-a.

Szkolenie odbędzie 22.04 o godz. 14:00 – zapisy na stronie:

https://lrpoland.wolterskluwer.com/egzamin-zawodowy?utm_source=direct&utm_medium=email&utm_campaign=WKPL_LEG_WEB_LKP-WEB-egzamin-zawodowy-04-21-TOFU_LFM/PRW0220001_NWB012&utm_term=web&utm_content=1200×1200

Pliki do pobrania