Poniżej publikujemy zapis szkolenia z zakresu procedur uchodźczych oraz migracyjnych, legalizacji pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców