Pod patronatem Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie przy wsparciu finansowym Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Celem turnieju jest popularyzacja tenisa oraz integracja środowiska prawniczego, a także wyłonienie najlepszych tenisistów wśród prawników. Organizatorem turnieju jest Pol-Sart sp. z o.o. prowadząca Lubelski Klub Tenisowy.

Termin: 21-22 listopada 2020r.

Miejsce: Lubelski Klub Tenisowy, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin.

Uczestnicy: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, asesorzy, referendarze, aplikanci wszystkich profesji prawniczych.

Kategorie: open mężczyzn, open kobiet, mężczyźni 50+. W zależności od liczby zgłoszeń mogą być wprowadzone dodatkowe kategorie wiekowe. Mężczyźni mogą wystąpić tylko w jednej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia:  do 16 listopada 2019r. godzina 24:00 na adres e-mail:  biuro@tenislublin.pl koniecznie z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • daty urodzenia,
 • kategorii,
 • wykonywanego zawodu lub rodzaju aplikacji,
 • adresu e-mail,
 • nr tel. kontaktowego,
 • osiągniętych wyników turniejowych i/lub pozycji rankingowych.

Zgłoszenie zostanie przyjęte po wpłaceniu wpisowego oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W sytuacjach losowych, w sprawie późniejszego zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

Dane osobowe: Formularz  zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie opublikowany na stronie organizatora. Należy go wydrukować, podpisać i przesłać skan lub zdjęcie wraz ze zgłoszeniem. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zostanie także opublikowana na stronie organizatora. Przesłanie zgłoszenia potwierdza fakt zapoznania się  uczestnika z tą klauzulą. W przypadku chęci otrzymywania informacji o turniejach prawników w tenisie organizowanych przez LKT w przyszłości należy wyrazić także zgodę marketingową.

Wpisowe: 110 zł a dla aplikantów 55 zł. Wpisowe należy zapłacić do dnia 16 listopada 2020r. przelewem na rachunek bankowy organizatora zawodów nr 83 1600 1101 0003 0501 7567 8001 Pol-Sart sp. z o.o., ul. Skrajna 14, 20-802 Lublin lub gotówką w siedzibie Klubu w Lublinie przy Al. Zygmuntowskich 4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko z dopiskiem VII OHTP 2020. Nie podlegają zwrotowi wpłaty osób, które złożyły rezygnację po dniu  18 listopada 2020r.

Liczba kortów: zawody zostaną rozegrane na 4 kortach krytych z certyfikowaną nawierzchnią sztuczna trawa Mondoturf. Do dyspozycji graczy jest także budynek klubowy z  szatniami, prysznicami oraz salą klubową.

Start gier: otwarcie turnieju sobota 21 listopada 2020r. godzina 14.00., start gier godzina 15 (możliwa zmiana godzin w zależności od frekwencji).

Losowanie: 19 listopada 2020r. godzina 18. w sali klubowej LKT przy kortach.

System rozgrywek: organizator zapewnia rozegranie min. dwóch meczów, przewidziana jest gra w grupach we wszystkich kategoriach. Plan gier oraz podział na grupy zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora (www.tenislublin.pl) w dniu 20 listopada 2020r. do godziny 18:00, mogą także zostać przesłane na adresy mailowe uczestników.

Dyrektor turnieju: Marek Oratowski tel. 662024207

Sędzia turnieju: Ksawery Zaborski tel. 665912554

Nagrody: Puchary, nagrody rzeczowe.

W trakcie zawodów przewidziany jest catering oraz w dniu 21 listopada 2020r. (sobota) wieczorne spotkanie integracyjne na terenie Klubu (players party). Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt. Każdy ponosi ryzyko związane ze swoim udziałem w zawodach, w szczególności w zakresie istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach sportowych.

Hotele rekomendowane przez organizatora z uwagi na bliską odległość do kortów:

 • Hotel Arche Lublin, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin, telefon: 81 718 02 34
  (500m od obiektu LKT). Na hasło „turniej prawników” cena za pokój 1os. 185 zł/doba, pokój 2 os. 221 zł/doba, ze śniadaniem.
 • Hotel Victoria, ul. Gabriela Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin, telefon: 81 532 70 11
  (900m od obiektu LKT). Na hasło „turniej prawników” cena za pokój 1os. 150 zł/doba, pokój 2os. 200zł/doba, ze śniadaniem.

Nota prawna: Wysłanie przez uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłaszającego na potrzeby organizacji Turnieju. Każdy z uczestników zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na  przetwarzanie danych osobowych w celu kierowania informacji o organizowanych w przyszłości Turniejach oraz zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby zamieszczenia informacji o turnieju oraz relacji z jego przebiegu na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, siedzibach, pismach i biuletynach Lubelskiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Lublinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Izby Adwokackiej w Lublinie. Brak zgody nie jest warunkiem uczestnictwa w Turnieju.

COVID19: Informujemy, że obiekt został przystosowany do wymogów sanitarnych, jednocześnie prosimy o stosowanie się do wprowadzonych zasad.