W ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych OIRP w Lublinie zaplanowane zostały kolejne webinaria w miesiącu kwietniu i maju br.:

 • 12 kwietnia 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce radcy prawnego”.
  Wykładowca: radca prawny Monika Markisz
 • 19 kwietnia 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Nowe pzp w pracy radcy prawnego – postępowanie odwoławcze i skargowe oraz postanowienia umów w sprawie zamówienia publicznego”.
  Wykładowca: radca prawny Małgorzata Stręciwilk UMCS Lublin
 • 26 kwietnia 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Wybrane aspekty prawa prasowego
  Wykładowca: radca prawny Kacper Szmak
 • 10 maja 2021 r. godz. 9.00-14.00 „Rola radcy prawnego w postępowaniu sądowo-administracyjnym”.
  Wykładowca: dr Angelika Kurzawa Uczelnia Łazarskiego
 • 17 maja 2021 r. godz. 14.00-19.00 „Postępowanie odwoławcze i  środki odwoławcze w postępowaniu karnym”.
  Wykładowca: Sędzia Artur Ozimek Sąd Okręgowy w Lublinie

Rejestracji na webinar można dokonać na Platformie Zdalnego Doskonalenia Zawodowego OIRP w Lublinie: https://lms.oirp.lu

Radców prawnych naszej izby, którzy jeszcze nie logowali się na platformę – zachęcamy do korzystania, a w przypadku problemów z logowaniem prosimy o zgłoszenie tego faktu pod adresem http://pomoc.oirp.lu