W dniu 12 marca 2022 r. Dziekan Rady OIRP w Lublinie Arkadiusz Bereza wraz z radcami prawnymi Patrycją Kozłowską- Kalisz i Hubertem Ząbkiem wizytował miejsca pomocy prawnej dla osób uciekających z Ukrainy, działające zarówno w punktach recepcyjnych, jak i przy samych przejściach granicznych. Odwiedzono punkty recepcyjne w Zamościu, Lubyczy Królewskiej, Dołhobyczowie, Horodlu i Dorohusku oraz przejścia graniczne w Zosinie i Dołhobyczowie. W każdym z tych miejsc pełnili dyżury radcowie prawni i aplikanci radcowscy nie tylko z OIRP w Lublinie, ale także z innych izb (m.in. z Poznania i Zielonej Góry), udzielając doraźnych informacji prawnych uchodźcom z Ukrainy. Poza świadczeniem pomocy prawnej członkowie naszego samorządu obecni w punktach wspierają uchodźców w każdy możliwy sposób, angażując się aktywnie także w akcje pomocowe organizacji humanitarnych działających przy granicach. Bardzo ważnym zadaniem wszystkich wolontariuszy jest obserwacja otoczenia i zgłaszanie obecnym na miejscu służbom wszelkich przypadków podejrzanych form „pomocy” oferowanej przez osoby trzecie, wykorzystujące trudne położenie uchodźców.

Z doświadczeń radców prawnych i aplikantów, pełniących dyżury na granicach wynika też, że zapotrzebowanie na pomoc prawną wśród uchodźców, bezpośrednio po przekroczeniu przez nich granicy RP, jest raczej umiarkowane. Pojawiają się np. pytania o legalizację pobytu w Polsce, o możliwości poruszania się po terytorium Unii Europejskiej (wyjazdu do innych państw) na podstawie posiadanych dokumentów, czy też dotyczące opieki nad małoletnimi bez rodziców, jednakże na tym etapie uchodźcy potrzebują przede wszystkim wsparcia organizacyjnego, logistycznego, a niekiedy psychologicznego. Członkowie naszego samorządu angażują się – w miarę możliwości – także i w te formy pomocy. Wydaje się, że potrzeby pomocy prawnej dla osób uciekających z Ukrainy w szerszym zakresie zaktualizują się w późniejszym okresie, w szczególności także w związku z wejściem w życie przepisów uchwalonej właśnie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.