Koleżanki i Koledzy Radcowie Prawni oraz Aplikanci Radcowscy,

Pragniemy poinformować, iż w dniu wczorajszym dotarł do Zbaraża transport z pomocą humanitarną zorganizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Dzięki Waszym wpłatom uiszczonym na rzecz Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie „Znam Prawo” oraz środkom pieniężnym przekazanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie dokonaliśmy zakupu rzeczy, które trafią do najbardziej potrzebujących. Nasze dary zostały przekazane na ręce franciszkanina Ojca Tadeusza Fostakowskiego od lat niosącego posługę dla Polaków żyjących na Wołyniu. Dziękujemy wszystkim, którzy dokonali wpłat w ramach prowadzonej zbiórki pieniężnej, to dzięki hojności Waszych serc wspieramy walczących o wolność Ukrainy. Dzisiaj z samego rana dotarły do OIRP w Lublinie podziękowania od samych zainteresowanych i to są podziękowania przede wszystkim dla Was.

Zbiórka wciąż trwa. Wpłaty środków pieniężnych na pomoc Ukrainie można kierować na dedykowany w tym celu rachunek bankowy: 05 1050 1953 1000 0090 3091 9204 FUNDACJA OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W LUBLINIE „ZNAM PRAWO”, UL.KONRADA WALLENRODA 2E, 20-607 LUBLIN – z dopiskiem: POMOC UKRAINIE.

Dodatkowo możecie na ten cel przeznaczyć 1% podatku dochodowego – wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS Fundacji: 0000610238, CEL SZCZEGÓŁOWY – POMOC UKRAINIE.

DZIĘKUJEMY!