W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną informujemy, że pozostajemy w kontakcie z najstarszymi i najbardziej potrzebującymi członkami naszej izby. Apelujemy o informowanie biura izby o osobach z naszego samorządu potrzebujących wsparcia w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby czy leków.

Informacja ta jest również kierowana do osób, które deklarują chęć niesienia pomocy. Liczymy na wsparcie z Państwa strony i jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w niesieniu pomocy.

Informacje i zgłoszenia prosimy przekazywać na adres mailowy: poczta@oirp.lublin.pl lub telefonicznie: 81 532 06 95.